< بخش حوادث مجله اینترنتی داناترین ها > شامل اخبار مربوط به حوادث, تجاوز, قتل, گروگان گیری و حوادث امروز ایران و جهان می باشد