تمام آموزش های مربوط به دنیای دیجیتال شامل اینترنت و کامپیوتر, موبایل و ترفندها و … در این بخش قرار دارند.